Menu

O nadačním fondu

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny založily v prosinci roku 2013 Hana Píšová a Markéta Stránská poté, co Hanka sama předčasně přivedla na svět svoje dvojčata. Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem.

O konkrétní formě a výši pomoci rozhoduje správní rada NF. Předsedou správní rady je prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Praha.

Slova zakladatelů

Hana Píšová – zakladatelka NF

„K založení nadačního fondu mě dovedla osobní zkušenost. Naše děti, dvojčata, se narodily předčasně ve 24. týdnu. Jejich porodní váha byla 680 g a 700 g. První 4 měsíce svého života strávily v inkubátoru. Nyní jsou jim skoro čtyři roky a jsou to zdravé a krásné děti. První roky byly ve znamení lékařských vyšetření, každodenního cvičení Vojtovy metody, neustálé nejistoty, jak se budou vyvíjet, jaká kvalita života je čeká. Moc dobře vím, čím si lidé v této situaci prochází. Jaká je to psychická, finanční, časová zátěž pro celou rodinu. Jak jsme na začátku tápali, kam a na koho se obrátit. My jsme náš boj, zdá se, vyhráli. Chci se pokusit pomáhat lidem s podobným osudem.“

Markéta Stránská – zakladatelka NF

„Hanu znám z podnikání. Prožívala jsem s ní radost z jejího dlouho očekávaného těhotenství. O to větší šok byl předčasný porod a vše co následovalo potom. Mám pět dětí, z toho jedny dvojčata. Když jsem viděla, čím si Hana a její rodina prošla, došlo mi, že úspěch a peníze jsou vám k ničemu, pokud nemáte zdraví. Velmi mne to zasáhlo a rozhodla jsme se, že do toho půjdu s ní. Založením nadačního fondu bych ráda pomohla těm, kteří takové štěstí, jako já, neměli.“

Doc. Zbyněk Straňák – předseda správní rady NF

„Jako primář neonatologie v UPMD Podolí jsem měl dvojčata Hany po celou dobu jejich hospitalizace v péči. Když za mnou koncem roku 2012 přišla Hana s myšlenkou pomáhat finančně rodinám s předčasně narozenými dětmi, měla mou podporu. Touto problematikou se totiž jiný fond či nadace nezabývá. Současná podpora plyne do vybavení neonatologických center, ale žádná organizace přímo finančně nepomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Ty se často ocitají ve velmi složité finanční i psychické situaci, čehož jsem při své profesi každodenním svědkem. Po roce založila Hana s Markétou nadační fond, kde jsem přijal jejich návrh stát se předsedou správní rady a pomáhat jim správně vytipovat a podpořit konkrétní rodiny a jejich potřeby spojené s předčasně narozeným dítětem. Jak jsem jim na začátku řekl - kdyby se podařilo pomoci třeba jen dvěma rodinám, naše úsilí se vyplatilo.“

Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

* 1964 v Praze
Vystudoval Fakultu dětského lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, promoval v roce 1989. Po absolvování fakulty pracoval na dětském oddělení nemocnice v Mostě, od roku 1990-1993 na jednotce intenzivní péče pro novorozence VFN Praha a od roku 1993 v Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha. Od roku 1996 je primářem novorozeneckého oddělení. V roce 2008 ukončil studium na Prague International Business School a získal titul MBA. V roce 2017 byl jmenován profesorem.

Je členem řady národních i mezinárodních odborných společností, předsedou České neonatologické společnosti. Je autorem mnoha přednášek na domácích i zahraničních konferencích, publikoval několik desítek odborných prací (v ČR i zahraničí), pravidelně vyučuje v oblasti pregraduálního, postgraduálního a celoživotního vzdělání (Karlova univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká lékařská komora). Prof. Straňák je řešitelem a spoluřešitelem řady grantových projektů a multicentrických mezinárodních studií v oblasti neonatální intenzivní péče, autor a spoluautor projektů vybudování fetálního centra a centra pro neslyšící matky.

Tato stránka ukládá nezbytné a analytické cookies. Analytické cookies nám umožňují analyzovat chování návštěvníků na našem webu. Více o cookies a ochraně osobních údajů zde.

Ochrana osobních údajů