Menu

O nadačním fondu

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny založily v prosinci roku 2013 Hana Píšová a Markéta Stránská poté, co Hanka sama předčasně přivedla na svět svoje dvojčata. Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem.

U zrodu nadačního fondu a v čele správní rady byl v letech 2013 - 2022 pan profesor MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Praha a předseda české neonatologické společnosti.

Od ledna 2023 se nadační fond rozrostl o dvě nové profesionální posily, MUDr. Petera Korčeka a MUDr. Dana Wechslera. Oba pánové jsou odbornými garanty při posuzování žádostí o pomoc ze stran rodin s předčasně narozeným dítětem. Ve svém volném čase, společně se správní radou NF, zaměřují pomoc nadačního fondu těm nejpotřebnějším. Jejich společným cílem je přispět k povědomí problematiky týkající se neonatální intenzivní péče a následné péče po propuštění.

Slova zakladatelů

Hana Píšová – zakladatelka NF

„K založení nadačního fondu mě dovedla osobní zkušenost. Naše děti, dvojčata, se narodily předčasně ve 24. týdnu. Jejich porodní váha byla 680 g a 700 g. První 4 měsíce svého života strávily v inkubátoru. Nyní jsou jim skoro čtyři roky a jsou to zdravé a krásné děti. První roky byly ve znamení lékařských vyšetření, každodenního cvičení Vojtovy metody, neustálé nejistoty, jak se budou vyvíjet, jaká kvalita života je čeká. Moc dobře vím, čím si lidé v této situaci prochází. Jaká je to psychická, finanční, časová zátěž pro celou rodinu. Jak jsme na začátku tápali, kam a na koho se obrátit. My jsme náš boj, zdá se, vyhráli. Chci se pokusit pomáhat lidem s podobným osudem.“

Markéta Stránská – zakladatelka NF

„Hanu znám z podnikání. Prožívala jsem s ní radost z jejího dlouho očekávaného těhotenství. O to větší šok byl předčasný porod a vše co následovalo potom. Mám pět dětí, z toho jedny dvojčata. Když jsem viděla, čím si Hana a její rodina prošla, došlo mi, že úspěch a peníze jsou vám k ničemu, pokud nemáte zdraví. Velmi mne to zasáhlo a rozhodla jsme se, že do toho půjdu s ní. Založením nadačního fondu bych ráda pomohla těm, kteří takové štěstí, jako já, neměli.“

Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, – předseda správní rady NF v období 2013-2022

„Jako primář neonatologie v UPMD Podolí jsem měl dvojčata Hany po celou dobu jejich hospitalizace v péči. Když za mnou koncem roku 2012 přišla Hana s myšlenkou pomáhat finančně rodinám s předčasně narozenými dětmi, měla mou podporu. Touto problematikou se totiž jiný fond či nadace nezabývá. Současná podpora plyne do vybavení neonatologických center, ale žádná organizace přímo finančně nepomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Ty se často ocitají ve velmi složité finanční i psychické situaci, čehož jsem při své profesi každodenním svědkem. Po roce založila Hana s Markétou nadační fond, kde jsem přijal jejich návrh stát se předsedou správní rady a pomáhat jim správně vytipovat a podpořit konkrétní rodiny a jejich potřeby spojené s předčasně narozeným dítětem. Jak jsem jim na začátku řekl - kdyby se podařilo pomoci třeba jen dvěma rodinám, naše úsilí se vyplatilo.“

MUDr. Peter Korček, Ph.D.

Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 2011. Od absolvování fakulty pracuje na neonatologickém oddělení Ústavu pro Péči o Matku a Dítě (ÚPMD) pod vedením prof. MUDr. Zbyňka Straňáka, Ph.D., MBA. Pediatrické stáže absolvoval na Dětském oddělení Nemocnice Královské Vinohrady a Most. Absolvoval zahraniční stáže v Irsku (Coombe Women and Infants University Hospital, Dublin), Velké Británii (St. Mary’s Hospital, Queen Charlotte‘s and Chelsea Hospital, London) a Belgii (Universitair Ziekenhius, Leuven). Po atestacích z pediatrie a neonatologie obhájil kandidátskou disertační práci a plánuje habilitaci na 3. LF UK. Od roku 2023 je zástupcem primáře novorozeneckého oddělení ÚPMD v Praze.

Dr. Korček je členem řady národních i mezinárodních odborných společností, členem České neonatologické společnosti ČLS JEP a autorem mnoha přednášek na domácích i zahraničních konferencích. Publikoval několik desítek odborných prací (v České republice i zahraničí), pravidelně vyučuje v oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělání, a je řešitelem a spoluřešitelem řady multicentrických mezinárodních studií v oblasti neonatální intenzivní péče. Je ženatý a má dvě děti, aktivně se věnuje sportu, skládání orchestrální hudby a programování aplikací a webových stránek. Založil společnost Infantools, která se věnuje edukaci a vývoji softwaru v oblasti neonatologie. V neposlední řadě je velkým fanouškem nejlepší kapely všech dob – Iron Maiden.

MUDr. Dan Wechsler

Dan Wechsler vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování fakulty pracoval na II. dětské klinice/Pediatrické klinice LF MU a FN Brno. Od roku 2017 pracoval na Novorozeneckém odd. Nemocnice Milosrdných bratří Brno, kde je od roku 2021 primářem oddělení.

Absolvoval zahraniční stáž v Americe v Childrens´ Hospital of Philadelphia, Philadelphia, USA. Má atestaci z pediatrie a neonatologie.

MUDr. Wechsler je členem české pediatrické a neonatologické společnosti. Je ženatý, syn jde v jeho šlépějích a studuje lékařskou fakultu. Ve volném čase tráví rád čas se svou rodinou, lyžuje a relaxuje chalupařením.

Tato stránka ukládá nezbytné a analytické cookies. Analytické cookies nám umožňují analyzovat chování návštěvníků na našem webu. Více o cookies a ochraně osobních údajů zde.

Ochrana osobních údajů